O FIRMIE

 

Wstęp

 1. Audifon Sp.z o.o. Sp.k siedzibą w Opolu, adres: 45-068, ul. 1 Maja 17 of./1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Opola, w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000653795, REGON 366147024, NIP 7543134205,  umożliwia sprzedaż lub kupowanie, towarów i usług (produkty), przy pomocy sieci: elektronicznej (internet - pod adresem www.audifon.sklep.pl) lub telefonicznej (numer telefonu 609900800) – sklep.

 

2.  Administratorem danych osobowych jest

 

AUDIFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1 Maja 17of/1A 45-068 OPOLE
tel.  609900800

3.  Regulamin określa zasady kupowania produktów w sklepie.

Kupowanie

 1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej lub telefonicznej umożliwia:  kupowanie z oferty sklepu towarów i usług (produktów) 
 2.  Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a sklepem internetowym www.sklep.audifon.net.pl
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Klient wykonuje w sklepie 3 kroki: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia/rezerwacji, krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata
 5. Klient może zamówić:  produkty w ramach sprzedaży na odległość. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail zatytułowany „Zamówienie XXXXXX/YYYY – potwierdzenie rejestracji” będący - potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, oraz e-mail zatytułowany „Zamówienie XXXXXX/YYYY - potwierdzenie realizacji”-zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość.
 6. Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie www.audifon.sklep.pl lub telefonicznie ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta e-maila zatytułowanego „Zamówienie XXXXXX/YYYY - potwierdzenie realizacji” w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu. 
 7. W przypadku:  sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem nie będzie możliwe w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia do sklepu, zamówienie może zostać anulowane lub jego realizacja wstrzymana.
 8. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 9. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 10. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamawiane produkty są dostępne w magazynach Spółki lub jej dostawców.
 11. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego Klienta na więcej niż cztery sztuki tego samego produktu mogą zostać przez Spółkę anulowane lub realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 12. Klient płaci cenę za zamówione produkty: przy sprzedaży na odległość – gotówką, w momencie odbioru lub przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej.

Pozostałe

 1. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych produktach nie pochodzą od Spółki, a dostarczane są przed producentów produktów umieszczanych na zdjęciach.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Spółkę, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem. Klient, który nie zgadza się na powyższe zobowiązania, nie powinien składać zamówienia.
 4. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego sklepu i stanowią integralna cześć niniejszego regulaminu.
 5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu
 7. Wszelkie Reklamacje należy zgłaszać pod adresem mailowym sklep@audifon.net.pl lub telefonicznie 609900800 , zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni
 8. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni jeśli towar nie został uszkodzony 
 9. W przypadku zwrotu należy wypełnić druk i wysłać go na adres z danych kontaktowych.

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć